เข้าสู่ระบบ »
 •  

 • บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
  :

  บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 เดิมชื่อ บจก.น้ำตาลนครปฐม และในปี พ.ศ.2531 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานมายัง จังหวัดกำแพงเพชร จนถึงปัจจุบัน บจก.ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
  การผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น ผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯ มีรายรับไม่ต่ำกว่า เจ็ดพันล้านบาท บริษัทฯ มีความมั่นคง มีนโยบายที่จะพัฒนาเป็น
  บริษัท "มหาชน" ภายใน 1-2 ปี ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความ สามารถ เพื่อเข้าทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

     
  สวัสดิการ : ตามระเบียบบริษัทฯ
  ที่อยู่ : 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 026190680
  อีเมล์ : jobdd00031@job-dd.com
       

รายละเอียดของงาน

ตำแหน่ง : พนักงานขาย(น้ำตาล)
รายละเอียดของงาน : 1.พิมพ์หนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลต่างๆ จากระบบการขออนุญาตขนย้ายน้ำตาล(ระบบออนไลน์)
2.ออกเอกสารงานขายเช่น ใบสั่งขาย,ใบสั่งจ่าย,รายงานขาย,รายงานการรับเงิน
3.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : ใกล้ BTS อารีย์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : 0
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษา ปวล. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
มีใจบริการ และมีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงาน
ถ้ามีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
     

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
ที่อยู่ : 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แผนที่บริษัท :
แผนที่บริษัท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต/อำเภอ : พญาไท
แขวง/ตำบล : สามเสนใน
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 026190680
โทรสาร : -
อีเมล์ : jobdd00031@job-dd.com
เว็บไซต์ : -
     
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเสาวลักษณ์ บุญลิ่มเต็ง
วิธีการสมัคร : 1. เว็บ Job-DD
     

เครื่องมือ
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัท

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนที่รับ วันที่ประกาศ
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงานMagazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin
รับสมัครงาน พนักงานขาย(น้ำตาล) บริษัท บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด Job-DD