เข้าสู่ระบบ »
 •  

 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  : บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เพื่อที่จะทำให้พฤกษาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กร “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สำผัสกับความสุขและความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”


     
  สวัสดิการ :
 • บริษัทมีสวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันสุขภาพ-ประกันชีวิต
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ชุดฟอร์ม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • และสวัสดิการอื่น (ตามตำแหน่งงานนั้น ๆ )
 • ที่อยู่ : เลขที่ 979/83 อาคารเอส เอ็ม ชั้น18 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 02-298-0101 ต่อ 2516,2431
  อีเมล์ : jobdd00039@job-dd.com
       

รายละเอียดของงาน

ตำแหน่ง : Project Engineer
รายละเอียดของงาน : Job Purpose
รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ

Responsibilities
- วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
- ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน
- ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- บริหารงานสำนักงาน เช่น ตรวจสอบแผนก่อสร้าง ยอดรายได้ ยอดโอน, ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าโครงการ ฯลฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตาม Site งาน กรุงเทพและปริมณฑล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 0
คุณสมบัติผู้สมัคร : การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้างหรือบริหารโครงการก่อสร้าง 7 ปี ขึ้นไป
ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)
มีประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้างบ้าน,อาคารสูง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
     

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ : เลขที่ 979/83 อาคารเอส เอ็ม ชั้น18 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แผนที่บริษัท :
แผนที่บริษัท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต/อำเภอ : พญาไท
แขวง/ตำบล : สามเสนใน
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 02-298-0101 ต่อ 2516,2431
โทรสาร : -
อีเมล์ : jobdd00039@job-dd.com
เว็บไซต์ : http://www.pruksa.com
     
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
วิธีการสมัคร : 1. เว็บ Job-DD
     

เครื่องมือ
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัท

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวนที่รับ วันที่ประกาศ
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงานMagazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin
รับสมัครงาน Project Engineer บริษัท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) Job-DD