เข้าสู่ระบบ »

 •  

 • : ด้วยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย
     
  สวัสดิการ : 1.โบนัสประจำปี
  2.รถรับส่งพนักงาน
  3.งานเลี้ยง ปีใหม่
  4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5.ประกันชีวิต, อุบัติเหตุและทุพพลภาพ (AIA)
  ที่อยู่ : 99/7 อาคารซอฟร์แวร์ปาร์ค ชั้นลอย ถนนแจ้งวัฒนะ ราม2 บางนา กรุงเทพมหานคร
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : -
  อีเมล์ : jobddSMCP@job-dd.com
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 0 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin