เข้าสู่ระบบ »

 •  

 • : ด้วยประสบการณ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจอุตสากรรมสุกรครบวงจร ตั้งแต่การบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โดยนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ ฟาร์มอนุบาล ฟาร์มสุกรขุน รวมถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการเคียงคู่คนไทยมากว่า 30 ปี ด้วยรากฐานที่มั่นคง วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล รวมถึงการพัฒนาและดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องในอนาคต
     
  สวัสดิการ : 1. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
  2. เงินสำรองเลี้ยงชีพ
  3. สวัสดิการอาหาร *อาหารฟรี 3มื้อ(กรณีประจำฟาร์ม)
  4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  5. ประกันอุบัติเหตุ
  6. ประกันสุขภาพ(สำหรับตำแหน่งบริหาร)
  7. สวัสดิการศูนย์เด็กเล็ก
  9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  10. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตรและเจ็บป่วย
  11. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสพนักงาน
  12. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานขึ้นบ้านใหม่พนักงาน
  13. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
  14. สวัสดิการที่พักพนักงาน(กรณีประจำฟาร์ม)
  ที่อยู่ : Four T Co., Ltd. 320 อาคารเชิดสถิรสินทรัพย์ ถ.มณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  จังหวัด : -
  โทรศัพท์ : -
  อีเมล์ : jobddFTC@job-dd.com
       

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : จำนวนที่รับ 0 ตำแหน่ง

แสดงหน้าละ แถว เรียงตาม
ยังไม่มีการดูตำแหน่งงาน
Magazine

Creative Thailand

 

More Special Reports

MAGAZINE

aday bulletin